Giới thiệu

Chúng tôi chuyên luật di trú Úc

Visa2study chuyên về visa du học Úc và những visa tay nghề của Úc. Người quản lý Visa2study, Trần Toán, là người có bằng hành nghề di trú Úc (gọi là ‘Registered Migration Agent', số đăng ký: 1800873) và có rất nhiều kinh nghiệm trong lãnh vực du học Úc và những diện visa Úc. Toán cũng là người có bằng thông dịch chuyên nghiệp (Anh ngữ - Việt ngữ) do cơ quan cấp bằng thông dịch, phiên dịch ở Úc (NAATI) cấp nên thông thạo cả Anh ngữ và Việt ngữ và có thể viết những thư ủng hộ hồ sơ, thư giải trình rất tốt cho hồ sơ của quý vị. Toán cũng đảm trách những hồ sơ xin những diện visa khác. Chẳng hạn Toán đã từng đảm trách những hồ sơ xin Resident Return Visa, visa 457 (bao gồm đề cử), visa Du lịch, miễn điều kiện ‘No Further Stay’, quốc tịch Úc, v.v... thành công. Chúng tôi làm việc tân tâm vì lợi ích của quý khách.

Dịch vụ

Visa du học Úc, tay nghề Úc, v.v…

Visa Du học

Giúp xin và giữ visa Du học và Giám hộ Học sinh, và những việc về khoá học.

Visa tay nghề

Giúp xin visa cho sinh viên tốt nghiệp ở Úc, tay nghề tự túc, có chính phủ bảo lãnh, có doanh nghiệp bảo lãnh.

Đoàn tụ gia đình

Giúp xin visa Đính hôn, Vợ chồng, Cha mẹ, Con cái và những visa đoàn tụ gia đình khác.

Những visa khác và việc khác

Giúp xin visa Du lịch, quốc tịch Úc, tái xét với Toà Kháng Cáo Hành Chánh.